Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp neden önemli;

Önemli hatta çok önemli çünkü geleneksel tıp koruyucu tıp uygulamalarıdır. Oysa batı tıbbı yada günümüz tanımıyla kanıta dayalı tıp mevcut hastalığı yada bozukluğu tedavi amaçlıdır. Bunu yaparken hedef odaklıdır ve bütünü genellikle görmez. Kaş yaparken göz çıkabilir ki çoğunlukla böyle olur. Mevcut sorun önce tanı yöntemleriyle tanımlanır ve uygun tedavi protokolü uygulanır. Bu yapılırken vücudun diğer kısımları, dokuları, hücreleri, sistemleri nasıl etkilenir genellikle gözetilmez. Oysa Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulamaları bütünü görür, gözetir ve tedaviyi yönetir. Bu nedenledir ki geleneksel tıp uygulamaları kişilerin doğal sağlık dengesini sürdürmede çok daha etkilidir. Çeşitli faktörler ile vücut dengesinin bozulması sonucu oluşan bozuklukların Batı tıbbıyla kısa sürede  tedavileri, tamamlayıcı tıbbın desteğiyle sağlanmalı ve sağlıklılık hali kısa sürede soluşturulup, geleneksel yöntemlerle bilimsel olarak sürdürülmelidir. Kısacası  hastalıkların tedavisinde batı tıbbı ve geleneksel tıp birlikte değerlendirilmeli ve konuyla ilgili hekimler tarafından takip edilerek yönetilmelidir.

M.Ö 2500-3000 yıllarından beri yapılagelen kupa ve yaş kupa (hacamat) ve dünyadaki mucizeler kahramanı şifa kaynağı sülük uygulamaları, akupunktur ve akupress, manuel terapi gibi uygulamalar tıbbi uygulamaların şifacıları olan Hipokrat, Avicenne, İbni Sina, Biruni, Galen tarafından başarıyla uygulanmış ve tıp literatürüne girmiştir.  Günümüze kadar  Amerika, Avrupa, gibi batı tıbbı  çok gelişmiş ülkeler dahil hiç bırakılmadan tüm dünyada uygulanmaktadır. Yakın zamana kadar Türkiye de yasaklanmış olan sülük uygulamalarıyla tüm şifa kaynağı sülüklerimiz avrupaya ve diğer kıta ülkelere gönderilmiş ve neredeyse yok olmayla karşı karşıya kalmışken şimdilerde sertifikalı olarak üretilerek tıbbi sülük olarak hekimler tarafından kullanılmaktadır.