30 Nov 2019

OZONLA HAYATI YAKALA

OZONLA HAYATI YAKALA

Kronik yorgunluk ve stres kaynaklı sorunlarla başa çıkma konusunda ozon tedavisi çok başarılıdır. Olgular genellikle 7-8 uygulama sonrası değişimin farkında olmakta; duruş, algı, davranışsal farklılıkları kendileri tarafından ifade edilmektedir.

Özellikle stres fibromiyalji ve panik atak üzerine de tedavi edici sonuçlar elde edilmektedir. Ozon tedavisi (terapi) birçok yönden insan vücudunun kendini tedavi edici potansiyelini güçlendirebilmekte, yani kısaca ozon uygulaması insan vücudunu orijinal güçlü haline geri döndürmekle beraber uygulamaların devamı ile sürdürülebilir iyilik hali, güçlü vücut yapısı elde edilebilmektedir.

Ozon terapi enfeksiyon hastalarından, kalp yetersizliğine kadar çok çeşitli hastalık gruplarına tedavi edici etki göstermektedir. Özellikle baş edilemeyen, sık tekrarlayan, antibiyotiklerle tedavinin başarılı olamadığı durumlar ozon tedaviyi gerektirmektedir. Enfeksiyonun yeri, güçlülüğü oranında doz ve yöntemi ozon terapiyi yapacak hekim tarafından belirlenmelidir.

Ozonun başarılı olamayacağı enfeksiyon yoktur. Çünkü ozon, bakteri, virüs ve mantarlarda kesin yok edici, ortadan kaldırıcı etkidedir.

Ozon terapi diyabet hastalarında damar hasarlanmaları sonucu ortaya çıkan dolaşım bozuklukları, doku kanlanma azlığı, oluşan yaraların yanı sıra sinir sistemi, böbrekler ve göz gibi organ, doku hasarlarını azaltmada, diyabete bağlı iyileşmeyen yaraların ve çoğunlukla ayaklardaki yaraların, uç organlardaki hasarların tedavisinde çok etkilidir.

Yaygın kas ağrıları, genel yorgunluk, uyku bozuklukları, Alzhemier, parkinson gibi nörolojik hastalıklar ve inme bulgularının geriletilmesinde de önemli rol oynar.

Tüm uygulamalar ozon uygulayacak hekimin belirleyeceği yöntem ve doz uygulamasıyla planlanmalıdır. Her ozon uygulaması doğru doz ve yöntem planlanmadıkça istenilen etkiye ulaşmak zorlaşmaktadır.

Kendini iyi hissetme, ozon terapisi uygulanan bireylerin ortak ve en belirgin ifadeleridir.

Ozon terapisi uygulanan kişiler kendilerini çok iyi, zinde ve sağlıklı hissetmekte; değişimi kendileriyle beraber çevreleri de farketmekle beraber daha sağlıklı, genç bir görünüme kavuşabilmektedirler. Kanlanma artışı bu değişimde önemli bir farklılıktır.

Ozon uygulamalarıyla anksiyeteyi yok etme, kaygılardan uzaklaşma, huzurlu ve dingin ruh hali çok kısa sürede sağlanabilmektedir.

Uygulayıcının olgusuyla doğru iletişimi ve uygulayıcının klinik tecrübesi; kullanılan doz ve uygulama şekli tedavinin başarılı olmasında büyük önem taşır.

Sakinlik ve dinginlik, rahat uyku düzeni, derin uyku hali olguların en erken dönemde hissettirdikleridir. Uygulayıcı doğru dozlar ve uygulamalarla kısa sürede bu olumlu sonuçlara ulaşabilir. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan anda kalamama, odaklanamama, yorgun uyanma, bir türlü uykuya dalamama gibi durumları tamamen çözümlemekte, sağlıklı beden ve psikolojik rahatlık erken dönemden itibaren sağlanabilmektedir.

Her hekimin yaklaşımı farklılıklar gösterebilir ancak elbette ki uygulayıcının klinik tecrübesi büyük önem taşır.

Yine gününüzün çok önemli sorunlarından biri olan sindirim sistemi rahatsızlıkları ozon tedaviyle rahatlıkla giderilebilmektedir. Kronik kabızlık, huzursuz barsak sendromu, düzensiz dışkılama, hemoroid sık tekrarlayan barsak enfeksiyonlarının tedavisinde de başarı mümkündür.

Aşırı terleme gibi sempatik sistem aktivite artışında terlemenin kontrolü sağlanabilmektedir. Her yaş grubu için sorun teşkil eden saç dökülmesi durdurulabilmekte ve yeni saç çıkışı sağlanabilmektedir.

Olguların tamamında lezzet ve tat duyusunda artışın farkındalığı oluşmakta; kişiler yediğinden içtiğinden tat alır hale gelebilmekte veya alamadığı lezzetlere yeniden kavuşabilmektedir.

Ozon; bağışıklık sistemini güçlendirir; bu etkisi ile hastalar olgulardan kolayca kurtulabilmekte ve yeniden hastalanmamaları sağlanabilmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde grip ve grip benzeri salgınlardan etkilenen risk gruplarındaki kişiler için koruyucu etkisi çok güçlüdür. Aşı uygulaması yerine ozon uygulamaları başarıyla sonuç vermektedir.

Ozon, kan dolaşımının arttırılması, damarlarda genişleme ve kan hücrelerinin yapımını hızlandırır. Kanlanması az bölgelerde daha iyi kanlanma ve bu bölgelere rahatlıkla kanın ulaşmasını sağlanabilmektedir.

Bu sebeple birçok damar kaynaklı hastalıkların tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Sağladığı dolaşım iyileşmesi ile ciltte daha iyi kanlanma, pembelik ve tazelik oluşturur.

Yeni hücre yapımını hızlandırır, bu sayede kapanmayan yaraların kapanması mümkün olur. Öte yandan doğumdan itibaren yaşlanan insan bedenindeki hücreler sağlığına ve gençliğine kavuşur. Yapısı bozulan dokular yenilenir ve tazelenir.
Detoks etkisiyle vücutta üretilen zararlı toksik maddeler uzaklaştırılır, vücut arındırılır. Kanın temizlenmesi olarak tanımlanan ozon terapi (tedavi) gerçek anlamda bir detoks etki yaratır. Onkoloji olgularında önemli sorun olan bu durum karşısında ozonla başa çıkılabilmektedir.

Bilinen her türlü virüs, bakteri ve mantarların dezenfeksiyonu ve inatçı enfeksiyonların tedavisinde çok güçlüdür.

Tedavi edemeyeceği enfeksiyon yoktur. Hepatit A,B,C ve AIDS gibi enfeksiyonlar dahil başarı mümkündür.

Güçlü bir ağrı gidericidir; ağrıya yol açan kimyasal bileşikleri uzaklaştırarak ağrıyı ortadan kaldırır.

Anti kanserojen etkidedir. Doku oksijenlenmesini arttırarak kanser hücrelerinin yaşamını sonlandırmaya yardımcı olur. Özellikle kadın genital kanserleri erken dönem tedavisinde, mesane kanseri, ağız içi lezyonların tedavisinde oldukça başarılıdır.

Ozon tansiyonu düzenler. Yüksek tansiyon ortadan kalkar, damarsal yapı doğal elastik yapısına kavuşur. Kan hücreleri daha sağlıklı hale gelir ve dolaşım düzenlenir. Doku ve organların kanlanması yani beslenmeleri artar, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması kolaylıkla olur, vücut gençleşir doğal haline kavuşur, kan hücreler daha sağlıklı hale gelir ve dolaşım düzenlenir. Görme keskinliği ve netliği artar; çift görme, bulanık görme durumları ortadan kalkar. Tekrar yinelemekte yarar var ki uygulayıcının yaklaşım ve tedavi protokolü olumlu sonuç alma konusunda çok önemlidir.

Huzursuz bacak sendromu, ayak ve bacak yanmaları, raynould sendromu gibi soğukta oluşan morarmalar; el ve ayakların aşırı terlemeleri gibi durumlarda ilave olarak torbalama yöntemiyle uygulanacak ozon tedavide çok başarılıdır.
Ozon yaşam kalitesini arttırır. İnsanların bedensel ve ruhsal anlamda stresini azaltır; hatta yok ederek yaşam kalitesini yükseltir. Uyku kalitesini arttırır. Zihinsel ve fiziksel performansı güçlendirir. Performans arttırıcı hiçbir ilaç gereksinimine ihtiyaç yoktur. Fiziksel performansı arttırıcı etkisi her iki cinste kadınlar ve erkeklerde çok güçlüdür. Hayatın her anını ve yönünü çok olumlu etkileyen ozon terapi, bizlere yaşam sevincimizi geri kazandırabilmektedir.

Kozmetik amaçlı ozon ve PRP birlikte uygulandığında sonuçlar oldukça başarılıdır. Uygulama yerinde kök hücre canlandırma etkisiyle oluşan sonuç mükemmeldir.

Ozon terapinin yan etkisi yoktur; tedavi yaklaşımı ve doz tercihi uygulama yolları tecrübesine göre hekimin uygulaması şeklinde olmalıdır. Doktor haricindeki uygulamalar doğru değildir. Birçok uygulama şekli vardır. Damar yokuyla, rektal, adale içine, kulaktan, torbalanma şeklinde, suyla birlikte, ağızdan suyla içirme, mesane ve vaginadan yıkama ya da gaz uygulama gibi birtakım yollarla uygulanabilir. Kanın ozonla temizlenmesi ve vücut hücrelerinin uyarılması kişileri geçmiş yıllarına geri götürebilmekte çok güçlü etkiye sahiptir. 12-14 doz başlangıç tedavisiyle başlanan gençlik programı haftalık ve aylık uygulamalarla yaşam boyu gençlik, tazelik sonucunu getirir; kişilerin mutlu sağlıklı bir bedene kavuşmasını sağlar. Erken yaşlılıktan, mutsuz yaşamdan korur.