okan balcıoğlu

GELENEKSEL, DOĞAL, BİLİMSEL
SAĞLIĞINIZ İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Prof. Dr.
Okan Balcıoğlu

POPÜLER TEDAVİLER

Kendi kanımızdaki  trombosit hücrelerin ayrıştırılması ve bunun da trombositten zengin kısmının alınıp ozonla aktive edilerek deri ve kas içine enjekte edilmesidir.
Vücudun biomekaniklerini kullanan ve insanın doğal hareket etme yeteneğinden referans alan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır
Medikal ozon cihazıyla üretilen oksijen (O2) ve ozon (O3) karışımının hastanın vücuduna verilerek uygulanmasıdır.
Kan dolaşımını arttırmak ve kas spazmını ortadan kaldırmak için vücudun belirli noktalarında bölgesel vakum yapılarak uygulanan kolay, güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir.
insan vücudundaki gerekli bölgelere yapıştırılmasıyla 100`e yakın çeşitli enzimin insan dokusuna verilmesini sağlayan, tıbbın en eski tedavi yöntemlerinden birisidir.
İnsan bedenindeki enerjiyi dengeleyerek vücutta oluşan hastalıkları veya fonksiyon bozukluklarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılıyor.

Prof.Dr. Okan BALCIOĞLU

Anesteziyoloji & Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp( GETAT)

GELENEKSEL, DOĞAL, BİLİMSEL

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

Neden Galen

Galen, Adı İnsanlık tarihinin çok önemli ismi Hipokrat, İbn-i  Sina, Avicenne, Büruni ile anılan yazdığı eserler tıp eğitiminde aydınlatıcı olmuş ve günümüze kadar bulduğu yüze yakın ilaç halen aynı şekilde kullanılan daha önemlisi Bergamalı olan bu önemli Tıp adamının adını topluma vereceğim hizmette aydınlık yolumun simge ismi olarak tercih ettim..

okan-balcıoğlu-2